Turvallisuus ja saavutettavuus

Turvallisuus ja saavutettavuus ovat keskeisiä arvoja ja toimintamalleja partiossa. Näsijärven Kipinät ovat sitoutuneet noudattamaan kaikessa toiminnassaan Partion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, sekä Turvallisemman tilan periaatteita. Puutumme kaikkeen syrjintään ja häirintään välittömästi, emmekä hyväksy näitä missään muodossa. Lisäksi toimintaamme ohjaa Suomen Partiolaisten yleiset turvallisuusohjeet, joiden tarkoituksena on ennalta ehkäistä vahinkoja.

Kuva: Nuutti N

Toimintaamme ohjaa myös Turvallisesti yhdessä -ohjeistus. Partiossa on pakollisena kaikille täysi-ikäisille sekä ryhmänjohtajille iästä riippumatta Turvallisesti yhdessä -koulutus, jonka tarkoituksena on vahvistaa lasten ja nuorten kasvuympäristön turvallisuutta partiossa.

Kuka auttaa turvallisuuteen liittyvissä asioissa?

Lippukunnassamme toimii kaksi pestattua turva-aikuista. Turva-aikuisten tehtäviin kuuluu muun muassa

    • Olla henkilö, jolle voit kertoa omasta tai muiden kohtaamasta kiusaamisesta, häirinnästä tai kaltoinkohtelusta partiossa ja partion ulkopuolella.
    • Tukea johtajistoa lastensuojelua vaativissa tilanteissa.
    • Auttaa Turvallisesti yhdessä -ohjeistukseen liittyvissä asioissa.

Turva-aikuisiin Nuuttiin ja Maria ”Maikkiin” voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä alla näkyviin sähköpostiosoitteisiin.

Turva-aikuinen: Maria, maria.breitholtz@nasijarvenkipinat.fi

Turva-aikuinen: Nuutti, nuutti.nissinen@nasijarvenkipinat.fi

Kuvassa turva-aikuinen Nuutti. Kuva: Juho N