Toiminta

Partio on yksi monipuolisimmista harrastuksista, mitä Suomesta löytyy: pääsemme oppimaan erilaisten retkeily- ja kädentaitojen lisäksi myös paljon elämisen taitoja. Nämä kaikki opitaan yhdessä muiden kanssa tekemisen ja kokeilemisen kautta. Partiossa kasvatetaan lapsia ja nuoria johtajuuteen, joka tarkoittaa nuorempien kohdalla leikin vetämistä ja vanhemmiten esimerkiksi ryhmänjohtamista. Partiotoiminta järjestetään vapaaehtoisvoimin.

Partiossa jakaudutaan 7-22 vuotiaiden osalta iän mukaisesti viiteen varsinaiseen ikäkauteen: nuorimmista vanhimpaan nämä ovat sudenpennut, seikkailijat, tarpojat, samoajat ja vaeltajat. Näiden lisäksi tarjoamme toimintaa myös perhepartiolaisille (alle 7-vuotiaat huoltajineen) sekä yli 22-vuotiaille aikuisille. Jakautumalla eri ikäkausiin pyritään ottamaan huomioon eri ikäisten lasten ja nuorten erityispiirteet ja vastaamaan parhaiten erilaiseen tekemisen tarpeeseen. Jokaisella ikäkaudella on oma ohjelmansa, joka sisältää erilaisia aktiviteetteja ja aktiviteettikokonaisuuksia. Näistä voi saada myös merkkejä muistoksi partiopaidan hihaan.

Toiminta tapahtuu omissa pienemmissä ryhmissä, joita ikäkaudesta riippuen kutsutaan joko laumoiksi (sudenpennut), joukkueiksi (seikkailijat) tai vartioiksi (tarpojat, samoajat, vaeltajat). Ryhmäkoot vaihtelevat, ollen kuitenkin enimmillään noin 15 henkilöä. Sudenpennuilla ja seikkailijoilla johtajana on täysi-ikäinen akela tai sampo. Tarpojilla ja samoajilla voi olla samoaja- ja vaeltajilla vaeltajaikäinen vartionjohtaja. Näillä kolmella vanhemmalla ikäkaudella on kuitenkin myös aikuinen tuki, luotsi, tukemassa vartionjohtajia ja toimintaa.

Suomessa partiolaisia on noin 65 000. Suomen Partiolaiset kuuluu molempiin partion maailmanjärjestöihin, WOSMiin ja WAGGGSiin, ja Suomen Partiolaisissa jäsenjärjestöinä on muun muassa partiopiirit. Näsijärven Kipinät kuuluu Hämeen Partiopiiriin ja lisäksi Tampereen Partiolaisiin eli Tampereen omaan partiolippukuntien aluejärjestöön.

Millaista toimintaa me sitten käytännössä järjestämme?

Perustoiminta tapahtuu viikottaisissa kokoontumisissa partiokololla. Näissä koloilloissa harjoitellaan erilaisia taitoja, joita myöhemmin päästään käytännössä käyttämään esimerkiksi retkillä, kisoissa ja leireillä – hauskanpitoa unohtamatta. Koska järjestämme myös meripartiotoimintaa, harjoittelemme turvallisia vesillä liikkumisen taitoja ja meillä kaikki pääsevät purjehtimaan. Retket ja leirit voivat olla joko oman ryhmän kesken, tai sitten koko lippukunnan, alueen, piirin tai kaikkien Suomen partiolaisten yhteisiä leirejä, ja kansainvälisiäkin kokemuksia partiossa voi saada!

Lisätietoa partiotoiminnasta löytyy Suomen Partiolaisten sivuilta.

Yli 15-vuotiaille järjestetään myös 1-2 kertaa kuukaudessa 2-6 tunnin mittainen Kipinöidään yhdessä -tapaaminen, jonka teema vaihtuu kerroittain. Kipinöidään yhdessä tapaamisiin ovat tervetulleita tutustumaan myös toiminnasta kiinnostuneet aikuiset! Teemat voivat olla mitä vain kyykän pelaamisen, saunomisen, lasinpuhalluksen, retkeilyn ja leipomisen väliltä. Näistä tapaamisista informoidaan lippukunnan Instagramissa ja WhatsApp-kanavalla. Tervetuloa!

Kokoontumispaikka eli kolo

Tällä hetkellä toimintaryhmät kokoontuvat Sopimusvuori ry Verstaan tiloissa osoitteessa Itsenäisyydenkatu 25. Vaeltajien kokouksia pidetään erikseen sovituissa paikoissa, esimerkiksi Sampolan kirjastolla tai kerhohuoneilla.

Kuitenkin meidän ikioma kolo on vielä etsinnän alla. Jos sinulla olisi jokin hyvä ehdotus kokous- tai varastotilasta, esimerkiksi tyhjillään oleva liiketila, kerhohuone tms., olethan yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen nasijarvenkipinat(ät)nasijarvenkipinat.fi .