Avoimet pestit

Alta löydät tällä hetkellä avoimet pestimme. Jos jokin pesti kiinnostaa sinua, otathan yhteyttä osoitteeseen taru.kaisla(ät)nasijarvenkipinat.fi.

Pikapestit

Pikapestit ovat lyhytkestoisia pestejä, jotka ovat tärkeitä esimerkiksi tapahtumien järjestymisen kannalta. Pikapestit voivat olla esimerkiksi pesti leirikeittiössä tai rastinpitäjänä lippukunnan tapahtumassa. Pikapestit eivät vaadi aiempaa kokemusta.

Pikapestejä kirjataan Excel-taulukkoon sitä mukaa kun niitä avautuu. Toivomme kaikkien jäsenten osallistumista pikapesteihin! Käy kurkkaamassa pikapestit ja kirjaa tietosi sen kohdalle, johon voit osallistua.

Akela (1 hlö) ja sampo (2 hlö)

Etsinnässä olisi kolmas johtaja uuteen sudenpentulaumaan (Koalat) ja ensimmäisen vuoden seikkailijoihin (Karhut).

Lisäksi etsimme ”osa-aikaista” sampoa täksi syksyksi kolmannen vuoden seikkailijoille Ketuille. Tästä pestistä on mahdollista jatkaa myös tarpojaluotsiksi, kun Ketut siirtyvät vuodenvaihteessa.

Akela toimii sudenpentulauman johtajana yhdessä muiden akeloiden kanssa. Kipinöissä kukaan ei johda laumaa yksin. Akela toimii sudenpennuille (7-9 vuotiaat) ensimmäisenä kosketuksena partioon kolmen vuoden ajan.

Sampo toimii taas seikkailijajoukkueen johtajana yhdessä muiden sampojen kanssa kahden-kolmen vuoden ajan. Seikkailijat ovat 10-12 vuotiaita.

Ryhmänjohtajalta odotetaan viikottaisten tapaamisten järjestämistä ja osallistumista, koska tuttu aikuinen luo turvaa lapsille. Tottakai aina voi tulla eteen esteitä jolloin ei pysty osallistumaan, ja etukäteen sovittuna koloiltoihin järjestetään tuuraajia.

Lisätietoa pestistä löytyy Hämeen Partiopiirin esimerkkipestikuvauksista:
Akela
Sampo

Tarpojaluotsi (2 hlö)

Tarpojat ovat 12-15-vuotiaita nuoria, joiden viikkotoiminnasta vastaa samoajaikäinen (15-17-vuotias) vartionjohtaja. Tarpojaluotsi on yleensä yli 18-vuotias aikuinen, joka tukee ryhmän ja vartionjohtajan toimintaa. Tarpojaluotsi muun muassa auttaa ryhmää toiminnan suunnittelussa, toimii linkkinä tarpojien vanhempiin, vastaa siirtymistä sampojen ja samoajaluotsien kanssa ja tuntee ryhmän ohjaamisen perusteet.

Pestin kesto on 2 vuotta. Lisätietoa pestistä löydät luotsin pestikortista.

Samoajaluotsi (etsitään paria)

Samoajat ovat 15-17-vuotiaita partiolaisia, jotka opettelevat ryhmätyöskentelyä, johtajuutta ja näköpiirin laajentamista lippukunnan ulkopuolelle. Samoajaluotsi ei ole samoajien vartionjohtaja, vaan aikuinen, jota samoajat tarvitsevat kasvunsa tueksi.

Luotsin tärkein tehtävä on varmistaa, että toimintasuunnitelma on tehtynä ja tarvittava tuki toimintaan mietittynä. Tarvittaessa luotsi voi ottaa vartion toiminnasta isompaa vastuuta. 

Pestin kesto on 2-3 vuotta. Lisätietoa pestistä luotsin oppaasta.

Vaeltajaluotsi (etsitään paria)

Vaeltajaohjelma on aikuisuuden kynnyksellä olevien 18-22-vuotiaiden nuorten aikuisten mukana kulkeva yksilöllinen noin viisi vuotta kestävä partio-ohjelma. Vaeltajaluotsi on yli 22-vuotias aikuinen, joka on vaeltajan tärkeä ja henkilökohtainen tuki ja esikuva vaeltajaohjelman aikana. Luotsilla voi olla samanaikaisesti useampia luotsattavia, mutta tuen on oltava jokaiselle vaeltajalle henkilökohtaista.

Luotsi ei ole vaeltajien vartionjohtaja, vaan vaeltajat toimivat projektien myötä vaihtuvissa vartioissa ja itsenäisesti. Luotsin tehtävänä on tuntea vaeltajien partio-ohjelma ja opastaa vaeltajia sen käytössä sekä ohjata heitä huomaamaan ohjelman tuomat mahdollisuudet. Lisätietoa luotsin oppaasta.

Aikuisluotsi

Tämä pesti on uusi ja täysin meidän lippukunnan tarpeeseen syntynyt ajatus. Lippukunnassamme järjestetään aikuisille omaa toimintaa ja aikuisluotsin tehtävänä olisi koordinoida ja vastata tapahtumien järjestämisestä. Aiemmin tämän on hoitanut lippukunnanjohtaja.

Keskeisimmät aikuisluotsin tehtävät ovat:
– Vastata kuukausittaisen aikuisten tapaamisen (”Kipinöidään yhdessä”) järjestämisestä
– Vastata aikuisten retkien järjestämisestä
– Muiden aikuisten toivomusten täyttäminen (esim. olla apuna ja koordinoida vaellusten järjestämistä)

Aikuisluotsin ei välttämättä tarvitse itse järjestää tapahtumia, mutta hänen tarkoituksenaan on vastata että jokaisella tapaamisella on aihe ja tekemistä, jonka joku muu lippukunnan aikuinen tai ulkopuolinen taho järjestää.

Aikuisluotsin pestikuvaus tarkentuu sopivan henkilön löydettyä. Pesti kestää 2 vuotta.

Uusien tuutori (etsitään paria)

Uusien tuutorin tärkein tehtävä on opastaa lippukunnan uusien aikuisten partion aloitusta tai jatkamista uudessa lippukunnassa. Uusien tuutorin tulisi osallistua aktiivisesti lippukunnan tapahtumiin. Pesti kestää noin 2 vuotta.

Pestikuvaus löytyy täältä.

Sudenpentujen ikäkausivastaava ja seikkailijoiden ikäkausivastaava

Sudenpentujen ikäkausivastaava toimii akeloiden (7-9 vuotiaiden lasten johtajien) tukena ja yhteyshenkilönä ohjelmajohtajan ja akeloiden välillä.

Seikkailijoiden ikäkausivastaava toimii sampojen (10-12 vuotiaiden lasten johtajien) tukena ja yhteyshenkilönä ohjelmanjohtajan ja sampojen välillä.

Kummassakin pestissä voi toimia samalla kun on itse akela tai sampoa, tai ikäkausivastaava voi olla myös joku toinen ulkopuolinen henkilö.

Pestit kestävät 2 vuotta. Lisätietoa Hämeen Partiopiirin esimerkkipestikuvauksesta löytyy täältä.

Kumppanuusvastaava

Kumppanuusvastaava pitää yllä yhteyshenkilön roolissa lippukunnan yhteistyötä muiden lippukuntien kanssa Suomessa ja halutessaan ulkomailla. Kumppanuusvastaava toimii myös rahallisten kumppanuuksien, kuten varainhankintatilaisuuksien ja talkoiden tarjoajien yhteyshenkilönä lippukunnan ja yhteistyökumppaneiden välillä.

Kumppanuustoiminnan tulee toteuttaa Suomen partiolaisten kumppanuustoiminnan eettisiä periaatteita. Tutustu myös Suomen partiolaisten kumppanuusstrategiaan. Lippukuntatason kumppanuudet ovat kuitenkin pienemmän tason kumppanuuksia, kuin keskusjärjestö- ja piiritason kumppanuudet, ja keskittyvät varainhankintaan ja lippukuntayhteistyöhön. Pesti kestää 2 vuotta.

Kippari

Vellamon kipparina toimit aluksen vastuullisena päällikkönä ja järjestät purjehduksia lippukunnan veneellä Vellamolla.

Vaatimuksena pestiin VOK tai vastaavat taidot sekä riittävä kokemus. Pesti ei vaadi kuitenkaan vankkaa kokemusta haastavista avomeriolosuhteista, vaan taitoja sekä kokemusta pääsee kartuttamaan myös pestin aikana. Ole rohkasti yhteydessä, jos oman kokemuksen riittävyys mietityttää, niin katsotaan asiaa yhdessä.

PartioKamu

PartioKamu on 15-vuotias tai siitä vanhempi, joka toimii kaverina tukea tarvitsevalle partiolaiselle. PartioKamu toimii ryhmänjohtajien apuna keskittäen huomionsa erityisesti aikuisen tukea kaipaavaan lapseen tai nuoreen. Tukea kaipaava lapsi tai nuori voi olla arka osallistumaan ohjelmiin, on usein kiinni johtajan kädessä tai kokee muiden kanssa yhdessä toimimisen vaikeaksi.

PartioKamu toimii yhden ryhmän tai yhden/muutaman partiolaisen tukena. Pesti kestää ryhmän keston ajan tai toiminnan alkutaipaleen ajan. Lue PartioKamun kirjoitus siitä, mitä partiokamuus on täältä.

Taloudenhoitajan apu eli Tapu

Taloudenhoitajan apu on uusi pesti lippukunnassa. Sen tarkoituksena on pienentää taloudenhoitajan työkuormaa sekä parantaa pestin jatkuvuutta lippukunnassa. Jos sinua kiinnostaa lippukunnan raha-asiat ja haluat oppia enemmän yhdistyksen taloudesta, tämä pesti on juuri oikea sinulle. Aikaisempaa kokemusta et tarvitse!

Pesti soveltuu 15-vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille. Pestin kesto on 1-2 vuotta.

Viestintätiimin jäsen

Viestintätiimi huolehtii viestintävastaavan kanssa lippukunnan ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä. Viestintätiimin jäsenenä pääset päivittämään sosiaalisen median kanavia, luomaan mainoksia lippukunnan tarpeiden mukaisesti ja kirjoittamaan lippukunnan uutiskirjettä eli Sytykettä sekä blogia. Voit myös toimia valokuvaajana viestintätiimille ja hankkia materiaalia tapahtumista julkaisuihin tai markkinointiin.

Pesti soveltuu kaikille yli 15-vuotiaille viestinnästä kiinnostuneille henkilöille. Pesti ei vaadi aiempaa partio- tai viestintäkokemusta ja jokainen pestiin valittu perehdytetään tehtävään. Pestin kesto on 1-2 vuotta.