Avoimet pestit

Alta löydät tällä hetkellä avoimet pestimme. Jos jokin pesti kiinnostaa sinua, otathan yhteyttä osoitteeseen ellinoora.toivonen@partio.fi.

Pikapestit

Pikapestit ovat lyhytkestoisia pestejä, jotka ovat tärkeitä esimerkiksi tapahtumien järjestymisen kannalta. Pikapestit voivat olla esimerkiksi pesti leirikeittiössä tai rastinpitäjänä lippukunnan tapahtumassa. Pikapestit eivät vaadi aiempaa kokemusta.

Pikapestejä kirjataan Excel-taulukkoon sitä mukaa kun niitä avautuu. Toivomme kaikkien jäsenten osallistumista pikapesteihin! Käy kurkkaamassa pikapestit ja kirjaa tietosi sen kohdalle, johon voit osallistua.

Akela (2 hlö)

Etsinnässä olisi yksi johtaja sudenpentulauma Koaliin ja yksi johtaja sudenpentulauma Käpytikkoihin.

Akela toimii sudenpentulauman johtajana yhdessä muiden akeloiden kanssa. Kipinöissä kukaan ei johda laumaa yksin. Akela toimii sudenpennuille (7-9 vuotiaat) ensimmäisenä kosketuksena partioon kolmen vuoden ajan.

Ryhmänjohtajalta odotetaan viikottaisten tapaamisten järjestämistä ja osallistumista, koska tuttu aikuinen luo turvaa lapsille. Tottakai aina voi tulla eteen esteitä jolloin ei pysty osallistumaan, ja etukäteen sovittuna koloiltoihin järjestetään tuuraajia.

Lisätietoa pestistä löytyy Hämeen Partiopiirin esimerkkipestikuvauksista:
Akela

Tarpojaluotsi (2 hlö)

Etsinnässä on kaksi johtajaa tarpojavartio Ketuille. Ketuilla on yksi täysi-ikäinen luotsi, joten haussa olevat johtajat voivat olla myös 15-17-vuotiaita vartionjohtajia.

Tarpojat ovat 12-15-vuotiaita nuoria, joiden viikkotoiminnasta vastaa samoajaikäinen (15-17-vuotias) vartionjohtaja. Tarpojaluotsi on yleensä yli 18-vuotias aikuinen, joka tukee ryhmän ja vartionjohtajan toimintaa. Tarpojaluotsi muun muassa auttaa ryhmää toiminnan suunnittelussa, toimii linkkinä tarpojien vanhempiin, vastaa siirtymistä sampojen ja samoajaluotsien kanssa ja tuntee ryhmän ohjaamisen perusteet.

Pestin kesto on 2 vuotta. Lisätietoa pestistä löydät luotsin pestikortista.

Samoajaluotsi (etsitään paria)

Samoajat ovat 15-17-vuotiaita partiolaisia, jotka opettelevat ryhmätyöskentelyä, johtajuutta ja näköpiirin laajentamista lippukunnan ulkopuolelle. Samoajaluotsi ei ole samoajien vartionjohtaja, vaan aikuinen, jota samoajat tarvitsevat kasvunsa tueksi.

Luotsin tärkein tehtävä on varmistaa, että toimintasuunnitelma on tehtynä ja tarvittava tuki toimintaan mietittynä. Tarvittaessa luotsi voi ottaa vartion toiminnasta isompaa vastuuta. 

Pestin kesto on 2-3 vuotta. Lisätietoa pestistä luotsin oppaasta.

Vaeltajaluotsi (etsitään paria)

Vaeltajaohjelma on aikuisuuden kynnyksellä olevien 18-22-vuotiaiden nuorten aikuisten mukana kulkeva yksilöllinen noin viisi vuotta kestävä partio-ohjelma. Vaeltajaluotsi on yli 22-vuotias aikuinen, joka on vaeltajan tärkeä ja henkilökohtainen tuki ja esikuva vaeltajaohjelman aikana. Luotsilla voi olla samanaikaisesti useampia luotsattavia, mutta tuen on oltava jokaiselle vaeltajalle henkilökohtaista.

Luotsi ei ole vaeltajien vartionjohtaja, vaan vaeltajat toimivat projektien myötä vaihtuvissa vartioissa ja itsenäisesti. Luotsin tehtävänä on tuntea vaeltajien partio-ohjelma ja opastaa vaeltajia sen käytössä sekä ohjata heitä huomaamaan ohjelman tuomat mahdollisuudet. Lisätietoa luotsin oppaasta.

Aikuisluotsi

Tämä pesti on uusi ja täysin meidän lippukunnan tarpeeseen syntynyt ajatus. Lippukunnassamme järjestetään aikuisille omaa toimintaa ja aikuisluotsin tehtävänä olisi koordinoida ja vastata tapahtumien järjestämisestä. Aiemmin tämän on hoitanut lippukunnanjohtaja.

Keskeisimmät aikuisluotsin tehtävät ovat:
– Vastata kuukausittaisen aikuisten tapaamisen (”Kipinöidään yhdessä”) järjestämisestä
– Vastata aikuisten retkien järjestämisestä
– Muiden aikuisten toivomusten täyttäminen (esim. olla apuna ja koordinoida vaellusten järjestämistä)

Aikuisluotsin ei välttämättä tarvitse itse järjestää tapahtumia, mutta hänen tarkoituksenaan on vastata että jokaisella tapaamisella on aihe ja tekemistä, jonka joku muu lippukunnan aikuinen tai ulkopuolinen taho järjestää.

Aikuisluotsin pestikuvaus tarkentuu sopivan henkilön löydettyä. Pesti kestää 2 vuotta.

Sudenpentujen ikäkausivastaava ja seikkailijoiden ikäkausivastaava

Sudenpentujen ikäkausivastaava toimii akeloiden (7-9 vuotiaiden lasten johtajien) tukena ja yhteyshenkilönä ohjelmajohtajan ja akeloiden välillä.

Seikkailijoiden ikäkausivastaava toimii sampojen (10-12 vuotiaiden lasten johtajien) tukena ja yhteyshenkilönä ohjelmanjohtajan ja sampojen välillä.

Kummassakin pestissä voi toimia samalla kun on itse akela tai sampoa, tai ikäkausivastaava voi olla myös joku toinen ulkopuolinen henkilö.

Pestit kestävät 2 vuotta. Lisätietoa Hämeen Partiopiirin esimerkkipestikuvauksesta löytyy täältä.

Kippari

Vellamon kipparina toimit aluksen vastuullisena päällikkönä ja järjestät purjehduksia lippukunnan veneellä Vellamolla.

Vaatimuksena pestiin VOK tai vastaavat taidot sekä riittävä kokemus. Pesti ei vaadi kuitenkaan vankkaa kokemusta haastavista avomeriolosuhteista, vaan taitoja sekä kokemusta pääsee kartuttamaan myös pestin aikana. Ole rohkasti yhteydessä, jos oman kokemuksen riittävyys mietityttää, niin katsotaan asiaa yhdessä.

Taloudenhoitajan apu eli Tapu

Taloudenhoitajan apu on uusi pesti lippukunnassa. Sen tarkoituksena on pienentää taloudenhoitajan työkuormaa sekä parantaa pestin jatkuvuutta lippukunnassa. Jos sinua kiinnostaa lippukunnan raha-asiat ja haluat oppia enemmän yhdistyksen taloudesta, tämä pesti on juuri oikea sinulle. Aikaisempaa kokemusta et tarvitse!

Pesti soveltuu 15-vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille. Pestin kesto on 1-2 vuotta.

Viestintätiimin jäsen

Viestintätiimi huolehtii viestintävastaavan kanssa lippukunnan ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä. Viestintätiimin jäsenenä pääset päivittämään sosiaalisen median kanavia, luomaan mainoksia lippukunnan tarpeiden mukaisesti ja kirjoittamaan lippukunnan uutiskirjettä eli Sytykettä sekä blogia. Voit myös toimia valokuvaajana viestintätiimille ja hankkia materiaalia tapahtumista julkaisuihin tai markkinointiin.

Pesti soveltuu kaikille yli 15-vuotiaille viestinnästä kiinnostuneille henkilöille. Pesti ei vaadi aiempaa partio- tai viestintäkokemusta ja jokainen pestiin valittu perehdytetään tehtävään. Pestin kesto on 1-2 vuotta.