Avoimet pestit

Alta löydät tällä hetkellä avoimet pestimme. Jos jokin pesti kiinnostaa sinua, otathan yhteyttä osoitteeseen elise.aaltonen@hotmail.com.

Pikapestit

Pikapestit ovat lyhytkestoisia pestejä, jotka ovat tärkeitä esimerkiksi tapahtumien järjestymisen kannalta. Pikapestit voivat olla esimerkiksi pesti leirikeittiössä tai rastinpitäjänä lippukunnan tapahtumassa. Pikapestit eivät vaadi aiempaa kokemusta.

Pikapestejä kirjataan Excel-taulukkoon sitä mukaa kun niitä avautuu. Toivomme kaikkien jäsenten osallistumista pikapesteihin! Käy kurkkaamassa pikapestit ja kirjaa tietosi sen kohdalle, johon voit osallistua.

Pestijohtaja

Pestijohtaja on yksi lippukunnan tärkeimpiä pestejä, sillä hän huolehtii siitä, että tekijöitä on tarpeeksi, ja siitä, että partiossa on hyvä tehdä vapaaehtoistyötä.

Pestijohtaja vastaa lippukunnan pestaamisen kokonaisuudesta ja siitä, että lippukunnan keskeisimmillä pesteillä on tekijät. Lisäksi pestijohtaja tukee muita johtajia pestauksessa. Yksi tärkeimmistä pestijohtajan tehtävistä on lippukunnan johtajiston kiittäminen, palkitseminen ja motivointi. Pestijohtaja toimii osana lippukunnan johtokolmikkoa yhdessä lippukunnanjohtajan ja ohjelmajohtajan kanssa.

Lisätietoa pestistä voi lukea pestijohtajan pestikuvauksesta sekä Suomen Partiolaisten nettisivuilta.

Akela (2-3 hlö)

Sudenpentulauma Koalat ja sudenpentulauma Käpytikat etsivät johtajaa. Akela toimii sudenpentulauman johtajana yhdessä muiden akeloiden kanssa. Kipinöissä kukaan ei johda laumaa yksin. Akela toimii sudenpennuille (7-9 vuotiaat) ensimmäisenä kosketuksena partioon kolmen vuoden ajan.

Ryhmänjohtajalta odotetaan viikottaisten tapaamisten järjestämistä ja osallistumista, koska tuttu aikuinen luo turvaa lapsille. Tottakai aina voi tulla eteen esteitä jolloin ei pysty osallistumaan, ja etukäteen sovittuna koloiltoihin järjestetään tuuraajia.

Lisätietoa pestistä löytyy Hämeen Partiopiirin esimerkkipestikuvauksista: Akelan pestikuvaus

Samoajaluotsi

Samoaja on 15–17-vuotias nuori, jonka ohjelma kestää kolme vuotta. Luotsi ei ole samoajan vartionjohtaja, vaan aikuinen, jota samoaja tarvitsee kasvunsa tueksi. Samoajaohjelman onnistumiseksi vartio tarvitsee tuekseen aikuista samoajaluotsia, joka kannustaa vartiota ja auttaa sitä käytännön toteutuksessa.

Samoajaluotsin tehtävässä pääset tukemaan nuoria heidän kasvussaan vastuullisiksi ja toimintakykyisiksi aikuisiksi. Toisaalta saat ainutlaatuisen tilaisuuden kehittää omia johtamisen ja ohjaamisen taitojasi. Lisätietoa luotsin oppaasta.

Vaeltajaluotsi

Vaeltajaohjelma on aikuisuuden kynnyksellä olevien 18-22-vuotiaiden nuorten aikuisten mukana kulkeva yksilöllinen noin viisi vuotta kestävä partio-ohjelma. Vaeltajaluotsi on yli 22-vuotias aikuinen, joka on vaeltajan tärkeä ja henkilökohtainen tuki ja esikuva vaeltajaohjelman aikana. Luotsilla voi olla samanaikaisesti useampia luotsattavia, mutta tuen on oltava jokaiselle vaeltajalle henkilökohtaista.

Luotsi ei ole vaeltajien vartionjohtaja, vaan vaeltajat toimivat projektien myötä vaihtuvissa vartioissa ja itsenäisesti. Luotsin tehtävänä on tuntea vaeltajien partio-ohjelma ja opastaa vaeltajia sen käytössä sekä ohjata heitä huomaamaan ohjelman tuomat mahdollisuudet. Lisätietoa luotsin oppaasta.

Sudenpentujen ja seikkailijoiden ikäkausivastaavat

Sudenpentujen ikäkausivastaava toimii akeloiden (7-9 vuotiaiden lasten johtajien) tukena ja yhteyshenkilönä ohjelmajohtajan ja akeloiden välillä.

Seikkailijoiden ikäkausivastaava toimii sampojen (10-12 vuotiaiden lasten johtajien) tukena ja yhteyshenkilönä ohjelmanjohtajan ja sampojen välillä.

Kummassakin pestissä voi toimia samalla kun on itse akela tai sampoa, tai ikäkausivastaava voi olla myös joku toinen ulkopuolinen henkilö.

Pestit kestävät 2 vuotta. Lisätietoa Hämeen Partiopiirin esimerkkipestikuvauksesta löytyy täältä.

Kippareita

Vellamon kipparina toimit aluksen vastuullisena päällikkönä ja järjestät purjehduksia lippukunnan veneellä Vellamolla. Vellamolla toimii samaan aikaan useita kippareita, joten yksin et pestissä suinkaan ole ja sitä voi tehdä täysin käytettävissä olevan ajan ja innon mukaisesti.

Vaatimuksena pestiin VOK tai vastaavat taidot sekä riittävä kokemus. Pesti ei vaadi kuitenkaan vankkaa kokemusta haastavista avomeriolosuhteista, vaan taitoja sekä kokemusta pääsee kartuttamaan myös pestin aikana. Ole rohkasti yhteydessä, jos oman kokemuksen riittävyys mietityttää, niin katsotaan asiaa yhdessä.

Viestintätiimin jäsen

Viestintätiimi huolehtii viestintävastaavan kanssa lippukunnan ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä. Viestintätiimin jäsenenä pääset päivittämään sosiaalisen median kanavia, luomaan mainoksia lippukunnan tarpeiden mukaisesti ja kirjoittamaan lippukunnan uutiskirjettä eli Sytykettä sekä blogia. Voit myös toimia valokuvaajana viestintätiimille ja hankkia materiaalia tapahtumista julkaisuihin tai markkinointiin.

Pesti soveltuu kaikille yli 15-vuotiaille viestinnästä kiinnostuneille henkilöille. Pesti ei vaadi aiempaa partio- tai viestintäkokemusta ja jokainen pestiin valittu perehdytetään tehtävään. Pestin kesto on 1 vuosi ja sitä voi jatkaa halutessaan.